60-luvun progesuuruus palaa lavoilla ja saapuu myös Suomeen